fbpx

Bokningsvillkor

7

Det är viktigt att du tar del av våra allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor gäller mellan Gyllene Bocken (GB) och för den som själv eller genom annan träffar avtal med GB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig är Ljusnedals Hotellfastigheter AB. Telefon 0684-211 00. 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl GB som för GÄSTEN så snart GB bekräftat bokningen.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?
GÄSTEN ska betala för bokningen enligt överenskommelse. GÄSTEN ska kunna uppvisa bokningsnummer och bekräftelse vid ankomst.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
Eventuell avbokning av bokningen görs med e-post och skall vara bekräftad av GB för att den skall vara giltig. Vid avbokning senare än 7 dygn behåller GB 100 % av priset för bokningen. 

Vill du göra en ombokning/ändring vänligen kontakta oss på tel 0684-211 00 eller via e-post. Notera att ändringen först är giltig när du mottagit skriftlig bekräftelse från oss.

GBs SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER
GB får ändra villkoren för bokningen i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. 

GB har rätt att ställa in en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i fjällvärlden.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med GB måste GÄSTEN vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. 

GÄSTEN måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. GÄSTEN får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer har GB rätt att omedelbart vräka GÄSTEN om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet. GÄSTEN är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. 

GÄSTEN har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. 

GÄSTEN ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att GB har möjlighet att erbjuda rätt rum.

ÖVRIGT
För grupper om minst 10 personer gäller särskilda bokningsvillkor, vänligen kontakta oss direkt för mer information. 

Gyllene Bocken

Herrgårdsvägen 5
846 96 Ljusnedal
Tel 0684-211 00
boka@gyllenebocken.se